loading
پاستورایزر تخم مرغ

پاستورايزر تخم مرغ

 

 

پاستورايزر تخم مرغ

در ظرفيت هاي مختلف از 500kg تا 10000kg

پاستورايزر تخم مرغ   براي اولين بار در ايران  توسط شرکت بهساز اتصال نوين رباط ساخته شده

و مورد بهره برداري قرار گرفته است و داراي کليه استاندارد هاي مورد تائيد اداره بهداشت مي باشد.

اين دستگاه تا کنون در شرکت هاي مي ماتو (2 دستگاه) ، تلادم ، گلپايگان به مديريت آقاي تقدسي

و تويسرکان به مديريت آقاي سروري نصب و راه اندازي شده و در حال بهره برداري ميباشد.

 
View My Stats